(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Visitation procedurer

MÅL:

At der inden indskrivning:

 • er foretaget nøje vurdering af om borger matcher ind i målgruppen
 • er foretaget en nøje faglig vurdering af, om borger ville kunne profitere af ophold.
 • er foretaget en konkret vurdering af, om borger kan rummes inden for givende rammerne i henhold til godkendelse.
 • er foretaget en nøje vurdering af behov for evt. ekstra ressourcer i forhold til meget krævende borger (mindske risiko for at bostedet efterfølgende kommer og har behov bevilling af ekstra ressourcer, og derved tage borger/kommune som gidsel i en økonomisk forretningspolitik).

HANDLINGER:

 • En visitation startes med en henvendelse fra socialrådgiver på hospital eller fra kommunale sagsbehandler.
 • Botilbudet modtager materiale, der omfatter social anamnese/psykiatrisk sammenfatning, diagnose og evt. udskrivningsbrev.
 • Hvis klienten skønnes, at kunne indpasses i målgruppen, og ville kunne profitere af ophold, aftales mødetidspunkt hvor vi fra bosted mødes med borger, og evt. netværk, bistandsværge eller andre relevante personer. Borger får på dette møde information og beskrivelse af stedet.
 • Der arrangeres besøg i bosted. Borger, sagsbehandler, kontaktperson og evt. familie får her mulighed for at se stedet, og møde andre beboere, personale m.m. Besøget er uforpligtende for klienten og sagsbehandler, hvorimod botilbudet på dette tidspunkt har givet endelig tilsagn om, at kunne modtage klienten. Dette sker af hensyn til klienten, der ikke skal opleve at blive vurderet og kasseret.
 • Der udfærdiges konkret handleplan med sagsbehandler/borger, i forhold til borgers problemstillinger
 • Bostedet arrangerer og står for indflytning i samarbejde med borger, og evt. relevante samarbejdspartner.
 • Der arrangeres opfyldnings møde tre måneder efter indflytning

SÆRYDELSER:

Der vil/kan i særlige tilfælde kunne være et behov for supplerende ekstrabevillinger til dækning af særydelser for konkrete beboere, fx særlig støtte, helt særlig aktivitet eller lignende.

Der henvises her til opgaver i henhold til serviceloven.

Dette kan alt afhængig af problemstillingens art medføre eksempelvis større personalefremmøde, for dermed at kunne opfylde og uføre en så optimal – individuel behandling som muligt.

Ydelserne beskrives i handleplanen § 141. Særlige forhold vil samtidig blive beskrevet i indskrivningskontrakten.

Indskrivning/særydelse:

I forbindelse med indskrivning af borger, kan der, opkræves et gebyr til dækning af særydelse i forbindelse med indslusningen. Dette gebyr er til dækning af ekstra medarbejder i en aftalt periode og evt. ekstra udstyr. Formålet med dette tiltag er et ønske om en så hurtig udredning af det fælles grundlag for opholdet som muligt. Hvis dette er tilfældet vil ydelsen blive beskrevet i indskrivningskontrakten.