(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

For borger med behandlingsdom:

 • Behandlingsansvarlig overlæge: Kontinuerligt samarbejde.
 • Kriminalforsorg: Kontinuerligt samarbejde, komme i huset en gang pr. måned.
 • Psykoseteam, Retspsykiatrisk afdeling Viborg: Kommer ofte på besøg i huset.
 • Politi

Generelle samarbejdspartner:

 • Netværk/familie.
 • Psykiater.
 • Psykolog.
 • Praktiserende læger.
 • Psykiatrisk afdelinger.
 • Personer i nærmiljøet.
 • Kommuner.
 • Socialrådgiver/sagsbehandler.
 • Misbrugscenter.