(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Kerneydelse

Kerneydelse

Indsatsen kan opdeles i en biologisk indsats, en psykoterapeutiskindsats og en kognitiv miljømæssig indsats.

Forebyggelse af den enkeltes problemer så disse ikke forværres.

Styrke den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder.

Forbedrer mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.

Støtte til udfærdigelse af evt. handleplaner efter serviceloven § 141, 3 mdr. efter indflytning (samarbejde mellem botilbuddet, sagsbehandler og beboer).

Samarbejde med psykiatrisk læge vedr. medicinering (henvisning sker gennem beboers egen læge, gælder dog ikke beboere, der har behandlingsdom).

Psykologisk arbejdes der på flere fronter omkring integration fragmenteret personlighed, selvindsigt, sygdomserkendelse, mestringsredskaber, klarficering, ego-støtte, forholdene omkring paranoia og hallucinationer, ambivalens og idenditetsdiffusion.

Der bestræbes på, at skabe konstruktive og realistiske tiltag på, at motiverer patienten ud fra den humanistiske pædagogik. “Mennesket er et subjekt, der skal vokse, modnes og udvikles, og hvor målet er selvrealisering”.

Der skabes sansmæssige motoriske stimuli, for derigennem at skabe/fremme motivation.

Der medvirkes til, at gøre de skjulte ressourcer synlige for beboeren, for derved at åbne flere identitetsfremmende behandlingstiltag.

Der udføres en pædagogisk kommunikation for derved, at få beboeren til selv at komme med problemløsende forslag.

Alle er opmærksomme på nødvendigheden af kontakt og social-samvær, kommunikation, aktivitet og miljø.

Der sker observationer/handlinger ud fra egenomsorgskapaciteten, “de aktiviteter individet selv tager initiativ til for at opretholde liv, sundhed og velvære.”

Der bestræbes på en aktiv, struktureret, problemorienteret, psykoedukationel og dynamisk behandlingsform. (Kognitiv miljøterapi/behandlingsmetoder).

Handlinger ud fra det faderlige og moderlige princip. Hvor det moderlige symboliserer en base af beskyttelse, hvor kontinuitet, trofasthed og kravløshed er det centrale, og det faderlige symboliserer et “puf ud i verden”, som indeholder tilbud om aktivitet og et krav om, at udvikle sig.

Benyttelses af den jeg-støttende/styrkende sygepleje.

Fremme samarbejdet/kontakten til familie/netværk, hvis beboeren ønsker dette.

Et godt humør, hvor sang og fællesskab og troen på et godt liv er et fundament.

“Mennesket har en dybere natur som fortjener, at blive respekteret, og som man kan leve mere eller mindre i overensstemmelse med.”