(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Dagligdagen

DAGLIGDAG OG DØGNRYTME:

Planlægningen af dagligdagen sker i samarbejde med borgerne.

Der tilstræbes på en almindelig hverdag, hvor man står op ca. klokken 8.00, får morgenmad efterfulgt af et morgenmøde hvor alle deltager.

Dagens aktiviteter, tilrettelægges i fællesskab, med hensyntagen til individuelle ønsker/behov.

Tandlæge og læge besøg forsøges lagt om eftermiddagen.

Der spises aftensmad kl. 18.00, og der er derefter mulighed for, at dyrke egne fritidsinteresser eller deltage i husets tilbud, sysselværksteder mv.

Aktiviteter hos eksterne samarbejdspartner.

Beboerne er selvfølgelig med til at lave mad, indkøb, rengøring af værelser m.v., da disse elementer indgår i ADL træn: