(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Forside

Tryghed · Vedholdenhed · Rummelighed · Nærhed

Socialpsykiatrisk botilbud

Målsætningen er, at skabe et miljø, hvor de fysiske rammer, omgivelser, personalesammensætning, tværfagligsamarbejde og idegrundlaget mv. danner fundamentet om en miljøterapeutisk behandling, præget af en kontinuerlig og adækvat ADL træning, hvor kontinuitet/forudsigelighed er afgørende elementer.

At behandlingen vil være rettet mod en personlighedsudvikling og personlighedsmodning hvor målet er, indsigt i egen situation, opnåelse af mestringsegenskaber til varetagelse af egen situation, således, at beboeren bliver i stand til, at mestre en social og så optimal tilværelse som muligt.